Ergoterapi

Ergoterpai er en sundhedsfaglig profession og formålet med ergoterapien er at træne patienten til at kunne klare dagligdagen i hjemmet og på arbejdet med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet. Ergoterapeutisk behandling i et fysioterapeutisk behandlingsforløb. I ergoterapien indgår menneskets aktiviteter både som middel og mål i behandlingen. Denne viden om menneskets aktiviteter bruges også til at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i forbindelse med behandling og rehabilitering.

Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med den superviserende fysioterapeut og med patienten ud fra de aktivitetsproblemer, patienten oplever.

Behandlingen kræver patientens aktive medvirken og udføres og evalueres ud fra faglige og pædagogiske behandlingsmetoder, som er mest effektive i forhold til patientens problemer og motivation.

Ergoterapi uden tilskud af sygesikringen

Har man brug for ekstra rådgivning af en ergoterapeut i hjemmet eller til forskellige genoptræningsudfordringer, kan man ringe til Kroppens Hus for at høre nærmere om den mulighed.

Behandling i eget hjem

Kørsel til behandling i eget hjem afregnes efter statens takster.