Børnebehandling

kidsm

Kroppens Hus tilbyder fysioterapeutisk specialtræning og behandling af handicappede børn eller børn med motoriske problemer.

Fysioterapeuterne i Kroppens Hus har mange års erfaring med børnebehandling bl.a. indenfor områderne CP, udviklingsforstyrrelser, spasticitet samt diverse syndromer.

Den rette træning og stimulering af handicappede børn er vigtig for deres fysiske funktionsniveau, deres indlæringsevne og trivsel og for deres evne til at begå sig socialt.

Den fysiske træning er desuden vigtig for at modvirke stramninger af muskulatur og dermed mindske risikoen for, eller udskyde en eventuel operation. Samtidig vedligeholder og udvikler træningen barnets funktionsniveau.

Træning vil altid være specielt tilrettelagt til det enkelte barn og barnets specifikke behov. Træningen vil ofte bestå af sansestimulering, ledbevægelighed, styrke- og udholdenhedstræning, koordinationstræning samt udspænding.

Træningen vil altid være præget af leg og sjov; den bedste måde at stimulere børn til bevægelse og brug af deres krop.

Træningen vil primært foregå hos os i Kroppens Hus, men kan i særlige tilfælde foregå i hjemmet. Vi indgår gerne i samarbejde med andre behandlere, læger osv.

Vi tager også ud i institutioner og hjælpe personalet i gang med at lave sansestimuleringstræning af motorisk urolige børn.

Henvend dig i receptionen eller ring på 57 83 33 45, hvis du har spørgsmål.