Personlig træning og vejledning

Du kan få lavet dit eget målrettede træningsprogram i samarbejde med en fysioterapeut.

Det er en god idé at få lavet et målrettet træningsprogram hvis du har kroniske smerter eller
skal genoptrænes efter en skade eller operation.
Når programmet er lavet kan du træne i Kroppens Hus, hvor du altid kan få råd og vejledning fra personalet.
Vi anbefaler, at du løbende får en ½ times opfølgning på programmet.
Med henvisning fra din læge, får du tilskud fra den offentlige sygesikring og fra Sygeforsikringen Danmark, hvis du er medlem af denne.
Henvend dig i receptionen eller ring på 57 83 33 45, hvis du har spørgsmål.