Videnskab, kunst og filosofi

Osteopati er en videnskab, en kunst og en filosofi.

En videnskab
– En medicinsk videnskab der er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi,  fysiologi, embryologi og patologi. Undervisning varetages af læger og osteopater. Osteopati er videnskaben om at opdage den biomekaniske komponent, der er årsagen eller konsekvensen af en fysisk eller fysiologisk dysfunktion.

En kunst  
– Kunsten af Osteopati, kaldes manuel medicin. Det er smertelindring og genoprettelsen af kroppens balance som alene sker ved hændernes hjælp. Osteopater bruger et bredt udvalg af behandlingsteknikker – artikulation/ passive bevægelser af leddene, målrettet  udspænding af muskler, bindevæv og sener, og de meget blide Cranial (Kranio-Sakrale) eller Visceral Osteopatiske release teknikker – til at fjerne de blokeringer, der generer og hæmmer kroppens bevægelighed og udfoldelsesmulighed og til at stimulere kroppen helbredelsesevne. Osteopaten kan variere behandlingen afhængig af individuelle patientbehov.

En filosofi

– hos en Osteopat vil du blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper: Din krop

  • Er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
  • Kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.
  • Struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

Osteopatisk behandling inviterer kroppen til at helbrede sig selv. Ved at forbedre bevægelighed af leddene eller organerne, at udspænde muskler eller fascia, at balancere kraniale-rytmer, at frigøre indeklemte nerver, er kroppen stimuleret til selv at genvinde optimale funktioner. Forbedret kredsløb og drænage i det berørte område, vil øge ilttilførsel til vævet samt fjerne affaldsstoffer fra vævet, hvilket fremmer helbredelsen.

Osteopaten vil, efter en udførlig samtale samt undersøgelse, fremlægge en egnet behandlingsplan for hver enkelt person. En Registreret Osteopat er uddannet til at stille en klinisk diagnose og tage stilling til om en henvisning til læge eller anden specialist er nødvendig.

Henvend dig i receptionen eller ring på 24236534, hvis du har spørgsmål.