fbpx

Email

Info@kroppenshus.dk

Telefon

57 83 33 45

Hvad Er en hjernerystelse og hvilke symptomer skal man være opmærksom på?

Hvad Er en hjernerystelse og hvilke symptomer skal man være opmærksom på?

Oversigt

Som aktiv og sundhedsbevidst person kan du fra tid til anden komme ud for hovedskader, der kræver lægehjælp. En sådan skade, som kan have alvorlige konsekvenser, hvis den ikke behandles, er en hjernerystelse. En hjernerystelse opstår, når der kommer et pludseligt slag eller stød mod hovedet, som får hjernen til at bevæge sig hurtigt inde i kraniet. Det kan resultere i et midlertidigt tab af hjernefunktion, der fører til symptomer som svimmelhed, sløret syn, kvalme og forvirring. Selvom de fleste hjernerystelser er milde og heler af sig selv med hvile, er det vigtigt at forstå tegn og symptomer, så du kan overvåge din tilstand korrekt og søge lægehjælp, hvis symptomerne forværres eller varer ved. Ved hjælp af hjernerystelsesrehabiliteringsmetoder som fysioterapi og osteopati har du den bedste chance for at komme dig helt og undgå langvarige problemer.

Hvad Er en Hjernerystelse Egentlig?

En hjernerystelse er en mild traumatisk hjerneskade forårsaget af et slag eller stød mod hovedet, der forstyrrer hjernens normale funktion. Hjernen er lavet af blødt væv og er polstret af rygmarvsvæske, men den er stadig sårbar over for skader. En hjernerystelse opstår, når hjernen ryster eller vrider sig inde i kraniet, hvilket beskadiger hjernecellerne og skaber kemiske forandringer i hjernen.

Gængse symptomer på hjernerystelse

 • Hovedpine eller en følelse af tryk i hovedet

 • Midlertidigt tab af bevidsthed

 • Forvirring eller følelse af omtågethed

 • Hukommelsestab omkring den traumatiske hændelse

 • Svimmelhed eller “at se stjerner”

 • Kvalme eller opkastning

 • Sløret tale

 • Forsinket reaktion på spørgsmål

 • Virker irritabel eller følelsesladet

 • Følsomhed over for lys eller støj

Hvis du oplever nogle af disse symptomer efter en hovedskade, kan du have hjernerystelse. Søg lægehjælp med det samme. En osteopat eller fysioterapeut kan hjælpe med at fastslå sværhedsgraden og anbefale en behandlingsplan, der fremmer heling og reducerer risikoen for langvarige problemer. De kan anbefale fysisk og kognitiv hvile, efterfulgt af en gradvis tilbagevenden til aktivitet. Yderligere behandlinger som manuel terapi, vestibulær rehabilitering og synsterapi kan hjælpe med at komme sig.

Hjernerystelser er normalt ikke livstruende, men de kræver korrekt diagnose, behandling og håndtering. Hvis man ignorerer symptomerne, kan det føre til yderligere skader. Med den rette behandling og tid til at hele kommer de fleste sig helt efter en hjernerystelse. Nogle kan dog opleve vedvarende symptomer, kendt som postcommotionelt syndrom. I alvorlige tilfælde kan gentagne hjernerystelser forårsage permanent hjerneskade og langsigtede helbredsproblemer.

Almindelige Tegn Og Symptomer Hjernerystelse

Almindelige tegn og symptomer på hjernerystelse

En hjernerystelse kan forårsage en række symptomer, der kan vise sig umiddelbart efter skaden eller inden for få timer. Det er vigtigt at holde øje med tegn på hjernerystelse hos dig selv eller andre efter en hovedskade. Almindelige symptomer omfatter:

 • Hovedpine eller trykken i hovedet. En hjernerystelse giver ofte hovedpine på slagstedet eller generel hovedpine og trykken i hovedet.

 • Forvirring eller omtågethed. Du kan føle dig forvirret, omtåget eller desorienteret efter en hjernerystelse. Du kan måske ikke tænke klart eller koncentrere dig.

 • Hukommelsestab. Du kan have svært ved at huske begivenheder før eller efter skaden. Du kan gentagne gange stille de samme spørgsmål eller have svært ved at huske samtaler.

 • Kvalme eller opkastning. Du kan få ondt i maven eller kaste op efter en hjernerystelse.

 • Balanceproblemer eller svimmelhed. Du kan føle dig ør, svimmel eller ustabil efter en hjernerystelse. Det kan gøre det svært at stå eller gå.

 • Følsomhed over for lys eller støj. Skarpt lys eller høje lyde kan genere dig efter en hjernerystelse. Det kan være en god idé at hvile sig i et mørkt rum.

 • Irritabilitet eller følelsesmæssige ændringer. Du kan føle dig trist eller irritabel og mærke ændringer i dit humør efter en hjernerystelse.

 • Du kan virke sløv eller mindre modtagelig. At virke døsig, sove mere end normalt eller have svært ved at vågne op kan være tegn på hjernerystelse. Manglende interesse for normale aktiviteter eller nedsat reaktionsevne kan også forekomme.

Hvis du eller en anden oplever disse symptomer efter en hovedskade, skal du søge læge med det samme. Tidlig diagnose og behandling af en hjernerystelse er vigtig for at forebygge yderligere skader og fremme restitutionen. En fysioterapeut eller osteopat kan hjælpe med at finde en passende behandling, som kan omfatte hvile, medicin mod symptomerne og en gradvis tilbagevenden til normale aktiviteter.

Hvornår Skal Man Søge Lægehjælp for en Mulig Hjernerystelse?

Hvis du eller en, du kender, har været udsat for en hovedskade, er det vigtigt at overvåge dem nøje for tegn på en mulig hjernerystelse. En hjernerystelse opstår, når hjernen rystes eller stødes inde i kraniet, typisk som følge af et slag mod hovedet. Selvom hjernerystelser normalt ikke er livstruende, kan følgerne være alvorlige, hvis de ikke bliver behandlet. Du bør straks søge lægehjælp for en hjernerystelse, hvis du oplever et af følgende symptomer:

Tab af bevidsthed

Hvis personen mister bevidstheden i mere end et par sekunder efter hovedskaden, indikerer det et mere alvorligt traume i hjernen. Bevidstløshed betyder, at personen ikke reagerer, når du taler til eller rører ved vedkommende. Dette er en medicinsk nødsituation, og du skal ringe til alarmcentralen med det samme.

Blod eller væske fra ører eller næse

Væske fra ører eller næse kan være tegn på kraniebrud, og personen skal CT-scannes og overvåges. Ring til alarmcentralen med det samme.

Forskel i pupilstørrelsen

Tjek, om størrelsen på personens pupiller er den samme. Uens pupilstørrelse kan indikere øget tryk inde i kraniet. Det kræver akut behandling.

Sløret tale, svaghed eller følelsesløshed

Sløret eller ændret tale, svaghed i arme og ben eller følelsesløshed/sitren i kroppen kan være tegn på mere alvorlige skader. Ring til alarmcentralen med det samme.

Vedvarende eller forværrede symptomer

Hvis symptomer som kvalme, opkastning, svimmelhed, forvirring eller sløret syn ikke begynder at blive bedre i løbet af de første par timer eller forværres på noget tidspunkt, skal personen straks køres til en akutafdeling til vurdering, billeddannelse og overvågning. En ubehandlet hjernerystelse kan blive livstruende.

Hvis man er i tvivl, er det altid bedst at være forsigtig efter en hovedskade. Søg akut hjælp for at få en grundig neurologisk vurdering og for at afgøre, om der er behov for yderligere behandling, f.eks. hospitalsindlæggelse til observation. Tidlig diagnose og korrekt behandling af en hjernerystelse er afgørende for at forebygge langvarige problemer.

Sådan Diagnosticeres Hjernerystelser

For at diagnosticere en hjernerystelse korrekt skal man tage flere faktorer i betragtning. Da symptomerne på en hjernerystelse kan være diskrete, er det vigtigt at kigge efter en kombination af tegn i stedet for at stole på en enkelt indikator.

Sygehistorie

At diskutere din sygehistorie med en læge er nøglen til at afgøre, om der er tale om en hjernerystelse. Lægen vil spørge ind til hændelserne omkring din hovedskade, tidligere hjernerystelser og dit generelle helbred. Tilstande som migræne eller piskesmæld kan for eksempel bidrage med lignende symptomer. En præcis patienthistorie vil hjælpe lægen med at stille en kvalificeret diagnose.

Fysisk undersøgelse

En fysisk undersøgelse giver lægen mulighed for at se efter tegn på hjernerystelse, f.eks. balanceproblemer, udvidede pupiller eller sløret tale. Der kan udføres grundlæggende syns-, høre-, koordinations- og hukommelsestests. Lægen kan også bestille billeddannende scanninger som MR eller CT for at udelukke mere alvorlige hjerneskader som blødninger eller kraniebrud.

Rapportering af symptomer

De symptomer, du rapporterer, at du oplever, giver også kritisk indsigt. Vær forberedt på at beskrive problemer med hukommelse, koncentration, søvn, humør, syn eller hørelse. Rapporter sværhedsgraden og varigheden af symptomer som hovedpine, kvalme, svimmelhed eller forvirring. Selv subtile symptomer kan være indikatorer, så giv så mange detaljer som muligt om vanskeligheder, du har bemærket siden din skade.

Baseline-test

For atleter giver baseline-test af hjernerystelse en vurdering af hjernens funktion før skaden. Test, der måler hukommelse, reaktionstid og kognitive evner, udføres, før sæsonen starter. Hvis der senere opstår mistanke om en hjernerystelse, kan nye testresultater sammenlignes med baseline-testen for at bekræfte diagnosen og vurdere sværhedsgraden. At søge hjælp hos professionelle som fysioterapeuter, osteopater og ergoterapeuter er afgørende for korrekt diagnose, behandling og restitution.

For at opsummere kræver en præcis diagnose af hjernerystelse en mangesidet tilgang, der tager højde for din sygehistorie, fysiske undersøgelsesresultater, rapporterede symptomer og i nogle tilfælde baseline-test. Hvis du diskuterer din tilstand med en læge så hurtigt som muligt efter et hovedtraume, vil det hjælpe med at bestemme de næste skridt mod helbredelse.

Tidslinjer Og Forventninger Til Restitution Efter Hjernerystelse

Efter en hjernerystelse kan tidsplanen og forventningerne til at komme sig variere fra person til person. Hjernerystelsens sværhedsgrad, tidligere hovedskader og overholdelse af anbefalingerne om hvile er alle faktorer, der spiller ind i restitutionsprocessen.

Hvile

Fuldstændig hvile anbefales i de første par dage efter en hjernerystelse. Det betyder, at man skal begrænse fysisk aktivitet, skærmtid, læsning og social interaktion. Hvile giver hjernen mulighed for at hele og forebygger nye skader. De fleste kan vende tilbage til let aktivitet efter 3 til 5 dage, hvis symptomerne bliver bedre.

Gradvis tilbagevenden til aktivitet

Efterhånden som symptomerne bedres, kan man gradvist genoptage normale aktiviteter. Start med let fysisk aktivitet som gang eller cykling i 10-15 minutter om dagen. Hvis symptomerne ikke forværres, øges varigheden og intensiteten langsomt. Den samme gradvise proces bør følges for kognitive opgaver, social interaktion og skærmtid. Hvis symptomerne blusser op, skal du gå tilbage til det tidligere aktivitetsniveau.

Behandling med fysioterapi og osteopati

Når du kan tolerere moderat aktivitet uden problemer, kan fysioterapi hjælpe med at forbedre balance, koordination og bevægelighed i nakken, som kan være blevet påvirket af hjernerystelsen. Osteopatisk behandling fokuserer på at forbedre bevægeligheden i hovedets og nakkens led og bløddele og kan hjælpe med at lindre hovedpine og svimmelhed efter hjernerystelsen. En kombination af fysioterapi og osteopati kan fremskynde helbredelsen og hjælpe med at forebygge langvarige problemer.

Langtidsudsigter

De fleste kommer sig over en hjernerystelse i løbet af 7-14 dage, men nogle tilfælde kan vare i flere måneder. Hvis symptomerne ikke bliver bedre i løbet af en uges tid, eller hvis de bliver værre, skal du kontakte din læge. De kan henvise dig til en neurolog eller hjernerystelsesklinik. Med hvile og den rette behandling er langtidsudsigterne efter en hjernerystelse typisk gode. Men gentagne hovedskader kan føre til langvarige problemer, så tag enhver hjernerystelse alvorligt.

Helbredelsesprocessen kræver tålmodighed. Du skal ikke skynde dig tilbage til normale aktiviteter, før dine symptomer er forsvundet, og du er blevet clearet af en læge. Med hvile og den rette behandling kan de fleste komme sig helt efter en hjernerystelse. Men vær på vagt over for symptomer, der forværres eller varer ved, og konsulter en læge med det samme i disse tilfælde.

Livsstilsændringer Til at Hjælpe Med Heling Af Hjernerystelse

For at hjælpe dig med at komme dig efter en hjernerystelse kan visse livsstilsændringer være med til at lindre symptomerne og fremskynde helingen.

Hvile

Tilstrækkelig hvile er en af de vigtigste ting, du kan gøre efter en hjernerystelse. Din hjerne har brug for tid til at hele, så undgå anstrengende aktiviteter, tungt husarbejde og motion. Bliv hjemme fra skole eller arbejde, hvis det er nødvendigt, og begræns skærmtid, læsning og hobbyer, der kræver koncentration. Ekstra søvn vil hjælpe din hjerne med at komme sig, så sigt efter 9-10 timers søvn pr. nat.

Sund kost

At spise en afbalanceret, nærende kost kan fremme hjernens heling. Fokuser på hele fødevarer som frugt, grøntsager, fuldkorn og magert protein. Hold dig hydreret ved at drikke masser af vand for at hjælpe din hjerne med at fungere korrekt. Begræns sukker, koffein og alkohol, som kan bremse helingen.

Reducer stress

Prøv afslapningsteknikker som meditation, dyb vejrtrækning eller let yoga. At tilbringe tid med familie og venner, der støtter dig, kan hjælpe med at lindre stress og booste dit humør. Når symptomerne er blevet bedre, kan let motion som gåture eller cykling frigive endorfiner og yderligere hjælpe med at reducere stress.

Gradvis tilbagevenden til aktivitet

Når symptomerne bedres, skal du langsomt vende tilbage til din normale rutine og dine normale aktiviteter. Start med let aktivitet som korte gåture, let husarbejde eller lette pligter. Hvis symptomerne ikke vender tilbage eller forværres, kan du gradvist gøre mere, men undgå anstrengende aktiviteter, sport eller motion i mindst en uge efter, at symptomerne er forsvundet. Tilbagevenden til skole eller arbejde bør også ske gradvist. Start med halve dage, og byg langsomt op til dit normale skema.

Hvis du foretager disse livsstilsændringer og giver din hjerne tilstrækkelig tid til at hele, kan det hjælpe dig med at komme dig efter en hjernerystelse. Vær tålmodig under hele restitutionsprocessen, og søg læge, hvis symptomerne forværres eller varer ved i mere end 10-14 dage. Med tid og passende hvile vil de fleste komme sig helt efter en hjernerystelse.

Fysioterapiens Rolle I Behandlingen Af Postcommotionelle Symptomer

Fysioterapi spiller en vigtig rolle i behandlingen af symptomer efter hjernerystelse og hjælper patienterne med gradvist at vende tilbage til normale aktiviteter. Når en patient kommer sig efter en hjernerystelse, kan en fysioterapeut hjælpe med at etablere et sikkert træningsprogram for at afhjælpe symptomer som svimmelhed eller balanceproblemer samt styrke nakken.

Øvelsesterapi

Lette øvelser, der øger hjertefrekvensen og blodgennemstrømningen til hjernen, kan hjælpe med at fremskynde restitutionen efter en hjernerystelse. En fysioterapeut kan starte med simpel gang eller stationær cykling og langsomt gå videre til balanceøvelser, efterhånden som symptomerne bedres. Balance- og øjenstyringsøvelser er vigtige for at reducere svimmelhed og forbedre koordinationen. Fysioterapeuten vil overvåge symptomerne under træningen og foretage justeringer efter behov.

Styrkelse af nakken

Nakkemusklerne spiller en vigtig rolle for hovedets og hjernens stabilitet. Efter en hjernerystelse kan nakken blive stiv eller øm. Blide stræk- og styrkeøvelser for nakken kan hjælpe med at genoprette bevægelsesfriheden og stabiliteten. En fysioterapeut kan undervise i specifikke nakkeøvelser, som man kan udføre derhjemme ved hjælp af modstandsbånd.

Gradvis tilbagevenden til aktivitet

En fysioterapeut hjælper med at afgøre, hvornår det er sikkert at vende tilbage til normale aktiviteter som arbejde, skole og fritidsaktiviteter. De vil evaluere symptomer og præstation ved balancetest for at beslutte, hvornår let aktivitet kan genoptages, efterfulgt af moderat træning. Det er vigtigt ikke at skynde sig tilbage til aktivitet, da symptomerne kan vende tilbage, hvis aktiviteterne fremskyndes for hurtigt. Fysioterapeuten vil vejlede om, hvordan man gradvist øger de kognitive og fysiske krav.

Sammenfattende hjælper fysioterapi med at lindre symptomer efter hjernerystelse, forbedrer balance og nakkefunktion og muliggør en gradvis tilbagevenden til normal aktivitet. At følge en fysioterapeuts vejledning er nøglen til at komme sig sikkert efter en hjernerystelse og undgå potentielle langvarige problemer. Fysioterapi kombineret med hvile og tid anses for at være den bedste metode til at komme sig efter en hjernerystelse.

Osteopatisk Behandling Til Håndtering Af Hjernerystelse Og Genoptræning

Osteopatisk behandling af hjernerystelse og genoptræning

Efter en hjernerystelse kan osteopatisk behandling hjælpe med at håndtere symptomer og rehabilitere den enkelte. En osteopatisk læge er i stand til at evaluere og behandle kroppens struktur og funktion. De fokuserer på det muskuloskeletale system, som omfatter muskler, nerver, sener, ledbånd og bindevæv.

Osteopatisk manipulationsbehandling (OMT) bruger hands-on teknikker til at diagnosticere, behandle og forebygge sygdom eller skade. OMT kan hjælpe med at lette trykket på hjernen og rygmarven, øge blodgennemstrømningen og lindre symptomer på hjernerystelse som hovedpine, svimmelhed eller nedsat balance. Osteopatiske læger er også i stand til at evaluere og behandle dysfunktion eller fejljustering af halshvirvelsøjlen, som kan bidrage til eller forlænge symptomer efter hjernerystelse.

Kraniel osteopati fokuserer på bevægelsen af cerebrospinalvæsken, som polstrer og beskytter hjernen og rygmarven. Blide kranieteknikker kan bruges til at frigøre restriktioner og forbedre flowet af cerebrospinalvæske, hvilket reducerer trykket på hjernen. Det kan hjælpe med at lindre hovedpine og forbedre hjernens funktion.

Osteopatisk behandling fokuserer også på øjenbevægelser og visuel rehabilitering. Hjernerystelser forstyrrer ofte øjenbevægelser og visuel bearbejdning, hvilket bidrager til svimmelhed, nedsat balance og koncentrationsbesvær. Øjenbevægelsesøvelser hjælper med at genoptræne øjenbevægelser og visuelle færdigheder.

Sammenfattende tilbyder osteopatisk behandling en holistisk tilgang til håndtering af hjernerystelse og rehabilitering. Osteopatiske læger er i stand til at evaluere og behandle hele kroppen for at adressere både de direkte og indirekte effekter af en hjernerystelse. En kombination af OMT, kranieteknikker og øjenbevægelsesøvelser kan hjælpe med at lindre symptomer, forbedre funktion og fremskynde restitution efter en hjernerystelse. Osteopatisk behandling er en sikker, naturlig og ikke-invasiv mulighed for genoptræning efter hjernerystelse.

Ofte Stillede Spørgsmål Om Hjernerystelse

Som med enhver hovedskade kan en hjernerystelse være et alvorligt medicinsk problem, der kræver opmærksomhed og pleje. Du har måske spørgsmål om, hvad en hjernerystelse er, hvilke almindelige symptomer du skal være opmærksom på, og hvilke behandlingsmuligheder der findes. Dette afsnit behandler nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om hjernerystelse.

Hvad er en hjernerystelse?

En hjernerystelse er en form for traumatisk hjerneskade forårsaget af et bump, slag eller stød mod hovedet, der forstyrrer hjernens normale funktion. Hjernerystelser er normalt ikke livstruende, men kan forårsage en lang række fysiske, kognitive og følelsesmæssige symptomer. Gentagne hovedskader eller hjernerystelser, der forekommer tæt på hinanden i tid, kan føre til langvarige hjernerystelsessymptomer eller endda kronisk traumatisk encefalopati (CTE).

Hvad er symptomerne på en hjernerystelse?

 • Fysiske symptomer: Hovedpine, kvalme, opkastning, svimmelhed, følsomhed over for lys eller støj, balanceproblemer, træthed.

 • Kognitive symptomer: Følelse af at være bremset, problemer med at koncentrere sig eller tænke, hukommelsesproblemer, forvirring

 • Følelsesmæssige symptomer: Irritabilitet, tristhed, nervøsitet, angst, depression

 • Søvnrelaterede symptomer: Sover mere end normalt, svært ved at falde i søvn, sover mindre end normalt

Hvordan diagnosticeres og behandles en hjernerystelse?

En hjernerystelse diagnosticeres normalt ud fra en fysisk undersøgelse, symptomer og en neurologisk vurdering. Billeddiagnostiske tests som CT-scanninger eller MR-scanninger er typisk kun nødvendige, hvis der er tegn på en mere alvorlig hovedskade eller blødning i hjernen. Behandlingen fokuserer på hvile, reduktion af stress på hjernen og håndtering af symptomer. En omfattende fysioterapeutisk og osteopatisk behandlingsplan kan effektivt hjælpe med at lindre symptomer på hjernerystelse og forbedre funktionen. Behandlingen kan omfatte:

 • Fysioterapi til nakkesmerter, balance og svimmelhed

 • Vestibulær rehabilitering for balance og svimmelhed

 • Osteopati til spændingshovedpine og nakkespændinger

 • Undervisning i håndtering af hjernerystelse og gradvis tilbagevenden til normale aktiviteter

Hvis symptomerne varer ved i mere end 10-14 dage eller bliver værre med tiden, bør du kontakte din læge. Med passende hvile og genoptræning kommer de fleste sig helt efter en hjernerystelse. Nogle symptomer kan dog vare i uger eller måneder. Helbredelsen afhænger af mange faktorer og er forskellig fra person til person.

Conclusion

Kort sagt er hjernerystelser komplekse skader, der kræver korrekt diagnose og behandling. Nu hvor du forstår, hvad en hjernerystelse er, hvilke symptomer du skal holde øje med, og hvilke behandlingsmuligheder der findes, kan du tage de nødvendige skridt mod helbredelse, hvis du eller en, du kender, får en hovedskade. At søge hjælp hos læger, der er specialiserede i hjernerystelse, vil hjælpe med at sikre den bedste vej til helbredelse. Helbredelsesprocessen kan være langvarig, men med tålmodighed og den rigtige behandlingsplan får folk det bedre. Hjernerystelser er alvorlige, men den gode nyhed er, at der med den seneste forskning og fremskridt inden for sundhedsvæsenet er flere ressourcer end nogensinde til at støtte folk på deres rejse tilbage til sundhed.

Har du brug for behandling?

Kontakt os direkte på 57 83 33 45 eller book tid online, ved at trykke på knappen nedenunder.

Tilmeld dig Klub Kroppens Hus

Bliv medlem af Klub Kroppens Hus og få særlige tilbud, medlemsfordele & -rabatter.